Spis treści

KRÓTKA HISTORIA

"Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie Święty i czysty jak pierwsze kochanie."
- A. Mickiewicz


Najpierw byliśmy podstawówką - Szkołą Podstawową nr 9. Chlubnie mówiło się w mieście o "Dziewiątce".

  • Szkoła zaistniała 1 IX 1992 roku.
   Naukę rozpoczęli uczniowie klas I, II, III, IV, i V. Pierwsi absolwenci opuścili szkołę
   w czerwcu 1996 roku. Przez 5 lat szkołą zarządzał i kierował dyrektor p.Piotr Wiśniewski, pomagał mu wicedyrektor - p. Zygmunt Filbrandt.

 

  • 1 IX 1997 roku dyrektorem szkoły została p. Danuta Woronowicz. Obowiązki wicedyrektorów powierzyła p.Bożenie Korocińskiej i p.Joannie Staszak.

 

  • 1 IX 1999 roku staliśmy się Zespołem Szkół nr 2 . Och, dużo nas było! Byliśmy sporą gromadą, ale mimo to potrafiliśmy żyć ze sobą, wspierać, pomagać - dzieci i młodzież. Zbieraliśmy sukcesy - podstawówka i gimnazjum. To był dobry i owocny czas dla naszej szkoły.

 

 • Od 1 IX 2001 roku - jesteśmy Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej. Nosimy zaszczytne imię, jesteśmy spadkobiercami pięknych i bogatych tradycji.

27 września 2001r. stał się ważnym dniem w historii Gimnazjum nr 2 w Kwidzynie.W tym dniu otrzymało ono imię ARMII KRAJOWEJ i prawo posiadania sztandaru.

patron

I dalej staramy się wspólnie pracować, bawić się - zdobywamy sukcesy, uczymy się samodzielności. Chcemy w przyszłości - nie tylko mieć, ale przede wszystkim być.

 • 1 IX 2007 roku dyr. D. Woronowicz powierzyła obowiązki wicedyrektora ds. organizacyjnych p. Małgorzacie Wróblewskiej.
 • 1 IX 2009 roku dyrektorem szkoły została p. Małgorzata Wróblewska, a obowiązki wicedyrektorów powierzyła p. Grażynie Borowskiej-Marek i p. Jolancie Żmudzie.


"Każda epoka ma swe własne cele i zapomina o wczorajszych snach."
- A. Asnyk