Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych

WARTO WIEDZIEĆ!!

Stypendium mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają następujące kryteria:

 • posiadają zameldowanie w województwie pomorskim,
 • uzyskali średnią w gimnazjum 4,4 na koniec poprzedniego roku szkolnego,
 • uzyskali średnią 4,75 na koniec poprzedniego roku szkolnego z matematyki i 2 przedmiotów matematyczno- przyrodniczych i technicznych (gimnazja: fizyka i astronomia, geografia, chemia, biologia, informatyka),
 • mają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania za poprzedni rok szkolny.

Ponadto stypendysta musi spełnić inne dodatkowe warunki oraz złożyć stosowne dokumenty.

II edycja Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w powiecie kwidzyńskim 

To już druga edycja Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w powiecie kwidzyńskim. W tym roku do poszczególnych grup uczęszcza dziewiętnastu uczniów z naszej szkoły. Mimo iż testy były trudne, wielostopniowe to w tym roku aż czterech uczniów z klas pierwszych zostało włączonych do kampanii. Warto wspomnieć, że osoby zakwalifikowane do programu w pierwszej klasie gimnazjum uczestniczą w nim do ukończenia liceum. Zajęcia z fizyki, matematyki i informatyki prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli i cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży.

Oto lista uczestników, uczniów naszego gimnazjum, warsztatów Zdolnych z Pomorza w 2014/15 roku:

z klas III

 1. Redmerska Maria
 2. Kukliński Szymon
 3. Salamon Alicja
 4. Wojtacki Krzysztof
 5. Kopka Weronika
 6. Kosedowski Wojciech
 7. Redmerski Jakub

z klas II

 1. Sokołowska Weronika
 2. Ślusarska Julia
 3. Wierzba Antonina
 4. Terpiłowska Sandra
 5. Uchacz Julian
 6. Michlewicz Agnieszka
 7. Jurczyk Szymon
 8. Ładuch Tobiasz

z klas I

 1. Telefus Zofia
 2. Świetlicki Michał
 3. Borowska Dominika
 4. Wichowski Tomasz
Uroczystość wręczania stypendiów w roku szkolnym 2009/2010

Dnia 15 grudnia 2009r. w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponagimnazjalnych przez Marszałka Województwa Pomorskiego Jana Kozłowskiego w ramach „Programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego” na rok szkolny 2009/2010. Wśród uczniów nagrodzonych znalazł się uczeń naszego gimnazjum Paweł Tomasik, a także nasza tegoroczna absolwentka Lilianna Żydek (obecnie uczennica II LO w Kwidzynie). Wyróżnionym uczniom towarzyszyła dyrektor szkoły Małgorzata Wróblewska oraz nauczyciele Barbara Szuwarowska i Alicja Tubaja.

Stypendyści w roku szkolnym 2009/2010
W bieżącym roku szkolnym Paweł Tomasik-uczeń klasy III i absolwentka Liliana Żydek- obecnie uczennica II LO w Kwidzynie otrzymali po raz drugi bardzo prestiżowe stypendium w ramach „Programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego, który jest skierowany do wyjątkowo uzdolnionych (zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych i technicznych) uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dla których miejscem zameldowania jest województwo pomorskie (zwłaszcza obszary wiejskie), pochodzących z rodzin, w których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Celem programu jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia uczniom napotykającym na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym uniemożliwiające rozwój edukacyjny. Program ma również wzmocnić zainteresowania uczniów przedmiotami matematyczno- przyrodniczymi i technicznymi oraz zwiększyć atrakcyjność tych przedmiotów w procesie edukacji, ukierunkować uczniów na rozwój kluczowych kompetencji.
Przeczytaj artykuł prasowy
Stypendystka w roku szkolnym 2008/2009
W roku szkolnym 2008/2009 szczególne stypendium przyznano uczennicy Liliannie Żydek.

Przeczytaj artykuł prasowy
Stypendyści po raz pierwszy
Pierwsze unijne stypendia ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 otrzymało 240 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim.
W roku szkolnym 2007/2008 nasza szkoła miała dwóch stypendystów, byli to Joanna Zenke i Paweł Tomasik. To oni przetarli szlaki do stypendiów i stało się to kolejną szansą wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych. Oni są naszą najlepszą wizytówką i w sposób najprawdziwszy promują wartość edukacji.
Przeczytaj artykuł prasowy