Spis treści

O PATRONIE SZKOŁY

Z Armią Krajową współpracowały Szare Szeregi, które podjęły działalność w konspiracji i stały się członem Polski Podziemnej. Podstawowe założenia metody harcerskiej- wychowanie przez działanie – w okresie wojny i okupacji było realizowane przez udział młodzieży w toczącej się walce. Szare Szeregi zachowały tradycyjny podział przedwojennego ZHP na Organizację Harcerek i Organizację Harcerzy. Organizacja Harcerzy w założeniach programowych akcentowała udział w walce zbrojnej AK, co zostało uregulowane w rozkazach komendanta głównego AK z 16 III 1942r. Grupy Szturmowe walczyły u boku Armii Krajowej w oddziałach specjalnych Kedywu w miastach lub oddziałach leśnych. AK prowadziła tajne nauczanie. Uczono młodzież na tajnych kompletach, działały konspiracyjne licea i wszystkie przedwojenne szkoły wyższe.

AK po wojnie

Od wiosny 1945r. nowe władze zapełniły więzienia i obozy oficerami AK.Tylko w ciągu 4 miesięcy 1946r. stracono 120 członków NSZ. Dopiero po XX Zjeździe KPZR w 1956r. w Polsce przyjęto inną postawę w stosunku do żołnierzy Armii Krajowej - m.in.:

 • umorzono śledztwa w niektórych sprawach,
 • Sejm uchwalił amnestię (karę śmierci zamieniono na 15 lat więzienia, a dożywocie na 12 lat),
 • do ZBOWiD-u zaczęto przyjmować byłych żołnierzy AK,
 • odsłonięto pomnik AK na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Armia Krajowa to konspiracyjna organizacja wojskowa działająca w okresie II wojny światowej na obszarze państwa polskiego w granicach z 1939 r. Podlegała ona naczelnemu wodzowi i rządom Rzeczpospolitej na uchodźstwie.

Podstawowe zadania AK:

1. Odbudowa państwa polskiego poprzez walkę zbrojną.

A. Walka konspiracyjna:

 • działalność informacyjna i propagandowa,
 • wojna psychologiczna z Niemcami, tzw. akcja „N”,
 • wywiad wojskowy na rzecz koalicji antyhitlerowskiej ,
 • dywersja zbrojna,
 • walka partyzancka.

B. Walka jawna.

C. Odtworzenie sił zbrojnych.

2. Prowadzenie tzw. akcji scaleniowej, mającej na celu zespolenie całości zbrojnej konspiracji. Kierownictwo Produkcji Konspiracyjnej powołane przez KG AK produkowało na swoje potrzeby:

 • pistolety maszynowe(sten, błyskawica),
 • granaty ręczne (filipinka, sidolówka),
 • materiały wybuchowe (szedyt, amonit),
 • miotacze ognia i sprzęt dywersyjno – sabotażowy (kolce przeciw oponowe, środki zapalające, zapalniki min).

KierownictwoAK

Komendant Główny (komendant sił zbrojnych w kraju).

Komenda Główna (KG).

Dowódcy AK

 1. Gen. S. Rowecki „Grot” (aresztowany 30.06.1943r.).
 2. Gen. T. Komorowski „Bór” (dowodził do kapitulacji powstania warszawskiego 2.10.1944r.).
 3. Gen. L. Okulicki „Niedźwiadek” (do rozwiązania ).

Najsławniejsze akcje AK (w Warszawie)

 • akcja „Wieniec” (wysadzono 7 torów i pociągów),
 • akcja pod Arsenałem (odbicie ponad 20 więźniów Pawiaka),
 • akcja „Góral” (zdobycie 105 mln. zł),
 • akcja „Kutschera” (udany zamach na szefa SS i policji gen. F. Kutscherę).

Kobiety w AK stanowiły 10% całego stanu. Pracowały w służbie sanitarnej, łączności, wywiadzie, kwatermistrzostwie, propagandzie, kolportażu i  w  warsztatach zbrojeniowych. W lutym 1942r. rozkazem gen. Roweckiego została powołana Wojskowa Służba Kobiet (WSK).

Armia Krajowa było największą organizacją ruchu oporu w czasie okupacji niemieckiej. Jej zadaniem była walka z okupantem, przy pomocy sabotażu, wywiadu, działań zbrojnych. Na tych polach walki AK osiągała - za cenę ciężkich strat – poważne sukcesy.