17 października 2014 r. w Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Kwidzynie z inicjatywy żołnierzy AK, władz naszego miasta oraz dyrekcji i nauczycieli Gimnazjum nr 2 powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Żołnierzy Armii Krajowej, które skupia osoby przekonane o potrzebie kultywowania pamięci o bohaterach AK. Działalność organizacji oparta jest na pracy społecznej jej członków. Cele związku to obrona godności dobrego imienia i pamięci Armii Krajowej, rozpowszechnianie i utrwalanie historii, tradycji i dziedzictwa ideowego Armii Krajowej, utrzymywanie i zacieśnianie koleżeńskiej więzi miedzy rozproszonymi żołnierzami Armii Krajowej oraz ich rodzinami. Zrzeszenie realizuje swoje cele poprzez pomoc w wychowaniu obywatelskim, patriotycznym i organizacyjnym młodych pokoleń, krzewienie w społeczeństwie, a szczególnie wśród młodzieży, wiedzy o historii Armii Krajowej, organizowanie spotkań koleżeńskich i środowiskowych.

W Zarządzie Stowarzyszenia znaleźli się prezes - Stanisław Sklepowicz oraz zastępcy prezesa - Anna Chmielewska i Piotr Widz. Na chwilę obecną w skład towarzystwa wchodzą 23 osoby. Licząc na to, że wśród mieszkańców naszego miasta jest jeszcze wielu przyjaciół żołnierzy Armii Krajowej, serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wstąpienia w progi nowo powstałego stowarzyszenia.  

 


Wystawa 5 Brygada Wileńska Armii Krajowej w Gimnazjum nr 2

21 stycznia w Izbie Pamięci naszej szkoły otwarto wystawę IPN 5 Brygada Wileńska Armii Krajowej na Pomorzu. Autorkami wystawy były przedstawicielki Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku Pani Marzena Kruk i Pani Izabela Brzezińska.

W uroczystości otwarcia obok gimnazjalistów wzięli udział poseł na Sejm RP Pan Jan Krzysztof Ardanowski, Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Pan Roman Bera, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Pan Stanisław Sklepowicz, żołnierze AK Pan Jan Paśko i Pani Stefania Pawłowska oraz członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Żołnierzy AK, które od kilku miesięcy działa w Kwidzynie.  

Na wystawie zaprezentowano kilkadziesiąt fotogramów przedstawiających historię 5 Brygady Wileńskiej AK z jej legendarnym dowódcą majorem Zygmuntem Szenadzielarzem „Łupaszką”. Większość fotografii dotyczyła działalności 5 Brygady na Pomorzu Gdańskim, Powiślu, Kociewiu, w Borach Tucholskich. Na zdjęciach umieszczono także biografie dowódców poszczególnych szwadronów, z których większość została w bestialski sposób zamordowana przez komunistów. Zaprezentowano również szereg dokumentów znajdujących się w zbiorach IPN, m.in. wyrok śmierci na Danutę Siedzikówną „Inkę” czy słynną, kolportowaną także w 1946 r. w Kwidzynie ulotkę 5 Brygady sygnowaną podpisem majora Łupaszki:  Nie jesteśmy żadną bandą, tak jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. My chcemy, by Polska była rządzona przez Polaków oddanych sprawie i wybranych przez cały Naród, a ludzi takich mamy, którzy i słowa głośno nie mogą powiedzieć, bo UB wraz z kliką oficerów sowieckich czuwa. Dlatego też wypowiedzieliśmy walkę na śmierć lub życie tym, którzy za pieniądze, ordery lub stanowiska z rąk sowieckich, mordują najlepszych Polaków domagających się wolności i sprawiedliwości.

Prelekcję na temat wystawy i historii 5 Brygady wygłosiła przedstawicielka Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku Izabela Brzezińska. Niezwykle ciekawie na temat działalności żołnierzy wyklętych, w tym 5 Brygady Wileńskiej, mówił poseł Jan Krzysztof Ardanowski, który jest członkiem Parlamentarnego Zespołu Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Krótką historię swojej partyzanckiej działalności oraz powojennych represji, jakich doznawali ze strony komunistów, przedstawili obecni na otwarciu wystawy weterani AK Pan Jan Paśko i Pan Stanisław Sklepowicz. Ten ostatni miał okazję spotkania się w Gdańsku i w okolicach Waplewa z członkami 3 szwadronu 5 Brygady, dowodzonego przez porucznika Zdzisława Badochę „Żelaznego”, w którym sanitariuszką była Danuta Siedzikówna „Inka”.     

-To bardzo dobrze, że młodzież gimnazjalna zapoznaje się z pamięcią o bohaterach, którzy na tyle lat w okresie komunizmu byli wymazani z historii naszej Ojczyzny, że ma możliwość spotkania się z weteranami - podkreślił poseł Jan Krzysztof Ardanowski.   

Wybór naszego gimnazjum jako miejsca wystawy dotyczącej 5 Brygady Wileńskiej AK był nieprzypadkowy. 5 Brygada wielokrotnie w 1946 r. przechodziła przez teren Powiśla, obecny rejon powiatu kwidzyńskiego. Major Zygmunt Szendzielorz i jego podkomendni kilkakrotnie byli w 1946 r.  w Kwidzynie. Po zakończeniu otwarcia wystawy i jej zwiedzeniu uczestniczący w uroczystościach gimnazjaliści wzięli udział w quizie wiedzy na temat 5 Brygady przygotowanym przez Izabelę Brzezińską z gdańskiego IPN. Wystawa prezentowana była do 30 stycznia 2015 roku.       

Zobacz zdjęcia w galerii