DYREKCJA

mgr Małgorzata Wróblewska-  dyrektor szkoły
mgr Jolanta Żmuda - wicedyrektor d/s organizacyjnych
mgr Grażyna Marek-Borowska - wicedyrektor d/s wychowawczych

NAUCZYCIELE

JĘZYK POLSKI
mgr Bożena Lemańska  
mgr Aleksandra Brejnakowska 
mgr Grażyna Marek-Borowska 
mgr Anna Ptak-Gnutek
mgr Małgorzata Górnikiewicz
mgr Alina Tyszkowska
mgr Elżbieta Kaniecka

HISTORIA
mgr Anna Chmielewska
mgr Beata Kamińska
mgr Dorota Huk-Szymańska

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Katarzyna Janicka
mgr Gabriela Szwacka

WOS
mgr Katarzyna Janicka
mgr Dorota Huk-Szymańska
mgr Anna Chmielewska

JĘZYK ANGIELSKI
mgr Magdalena Chojnacka 
mgr Justyna Szatkowska
mgr Olena Szymańska
mgr Elena Andrejunas
mgr Maja Pukarowska

JĘZYK NIEMIECKI
mgr Anna Pawłowska
mgr Karolina Sobańska

JĘZYK FRANCUSKI
mgr Hanna Taczkowska

JĘZYK ROSYJSKI
mgr Anna Templin
mgr Danuta Telefus

MATEMATYKA
mgr Marzena Gostkiewicz
mgr Barbara Szuwarowska
mgr Marzena Klobuszeńska
mgr Ewa Wiśniewska
mgr Bożena Korocińska
mgr Wioletta Legiewicz
mgr Renata Obuchowska

FIZYKA
mgr Małgorzata Radzikowska
mgr Violetta Kowalczuk
mgr Karolina Klikar
mgr Marianna Kwiatkowska

CHEMIA
mgr Jolanta Żmuda
mgr Izabella Fifielska
mgr Małgorzata Wojtyłka

BIOLOGIA
mgr Agnieszka Białecka
mgr Elżbieta Zając
mgr Małgorzata Wojtyłka

GEOGRAFIA
mgr Danuta Roszczyk
mgr Gabriela Szwacka
mgr Anna Ptak-Gnutek

INFORMATYKA
mgr Wiesława Podgórska
mgr Marek Żemojtel 
mgr Renata Radomska
mgr Sylwia Wardaszka
mgr Marzena Gostkiewicz

RELIGIA
dr Ewa Zarębska
mgr Anita Lasota   - urlop zdrowotny
ks. Łukasz Ciepliński
mgr Jolanta Lewandowska

ETYKA
mgr Jolanta Lewandowska

MUZYKA
mgr Eligiusz Gełdon

ZAJĘCIA TECHNICZNE
mgr Anita Lasota - urlop zdrowotny
mgr Marek Żemojtel 
mgr Wiesława Podgórska

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
mgr Joanna Staszak
mgr Anita Lasota - urlop zdrowotny

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr Marek Żemojtel
mgr Agnieszka Białecka

WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Laura Mizera 
mgr Bożena Biernat - urlop zdrowotny
mgr Mariusz Kupc 
mgr Agnieszka Słota
mgr Mieczysław Rutkowski
mgr Barbara Jadach
mgr Maciej Walenczewski 
mgr Mariusz Balawejder
mgr Anna Babicka
mgr Mateusz Hanis
mgr Maciej Zimnicki
mgr Marek Wodzińśki
mgr Bartosz Kołodziejczyk
mgr Marek Woronowicz
mgr Łukasz Jaszczyński
mgr Zbigniew Kobus

BIBLIOTEKA
mgr Renata Bielawska-Kapica
mgr Sylwia Wardaszka

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

Alicja Ansion
Joanna Pisarek

PRACOWNICY OBSŁUGI

Marianna Chowaniec
Renata Chachulska
Krakowiak Anna
Elżbieta Ziętek
Dorota Jurkiewicz
Renata Chojnacka
Maria Wyrzykowska
Andrzej Podworski
Marek Podgórski
Elżbieta Kudełka
Barbara Pałajdowicz

INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA

Halina Drozd

STRAŻNICY MIEJSCY oddelegowani do pracy w szkole

starszy strażnik Piotr Siedlecki
strażnik Krzysztof Traczyk

PEDAGOG I PSYCHOLOG

pedagog szkolny-  mgr Agnieszka Matłosz

psycholog szkolny- mgr Michalina Beeg

ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY

Składa się ze wszystkich nauczycieli pod kierunkiem Grażyny Marek-Borowskiej – dyrektora ds. wychowawczych oraz Magdaleny Chojnackiej – koordynatora zespołu wychowawczego.

 

Ilość nauczycieli: 62