Materiały edukacyjne - FIZYKA

 

 

 Ważne terminy:

1.09.2016 r. – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017.

7.09.2016 r. - zebrania z rodzicami

27.09.2016 r. – ŚWIĘTO SZKOŁY

14.10.2016 r. – DEN –inna organizacja pracy szkoły

31 października 2016 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

1 listopada 2016 r. – dzień wolny

11 listopada 2016 r. – dzień wolny

25 listopada 2016 r. – wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną, nieklasyfikowaniem i zachowaniu nagannym

29.11.2016 r. – zebrania z rodzicami uczniów klas I i II

30.11.2016 r. – wywiadówka i spotkanie rodziców i uczniów klas III z przedstawicielami lokalnych zakładów pracy

6-8.12.2016 r. – próbny egzamin gimnazjalny (dni wolne dla uczniów klas I i II)

23.12.2016 r. – 1.01.2017 r.  – przerwa świąteczna

2.01.2017 r. – wystawienie przewidywanych oceń śródrocznych

3 – 4.01. 2017 r. - zebrania z rodzicami

6.01.2017 r. – dzień wolny – Święto Trzech Króli

12.01.2017 r. -  klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

13.01.2017 r – kończy się I półrocze roku szkolnego 2016/2017

16 – 27.01.2017 r. – ferie zimowe

11.03.2016 r.(sobota) Dzień Otwarty (dla grup sportowych)
25.03.2016 r.(sobota) Dzień Otwarty – odpracowujemy 2.05.2017 r.

21-22.03.2017 r. – zebrania z rodzicami

13.04-18.04.2017 r. - wiosenna przerwa świąteczna

19.04.2016 r. – egzamin gimnazjalny – część humanistyczna

20.04.2016 r. – egzamin gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza

21.04.2016 r. – egzamin gimnazjalny – część językowa

Termin dodatkowy egzaminów 1,2,5.06.2017 r.

1.05.2017 r. – dzień wolny

2.05.2017 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3.05.2017 r. – uroczystość obchodów 3-Maja, dzień wolny od zajęć dydaktycznych

12.05.2017 r.  - wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną i naganną zachowania

15-16.05.2017 r. – zebrania z rodzicami

3.06.2017 r. (sobota) Festyn Gimnazjalny  – odpracowujemy 16.06.2017 r.

7.06.2017 r. – wystawienie przewidywanych oceń śródrocznych

15.06.2017 r. – dzień wolny – Boże Ciało

16.06.2017 r. – dzień wolny

19.06.2017 r. -  klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

23.06.2017 r. – uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.