Standard XII: Szkoła podejmuje różnorodne zadania na rzecz podwyższania jakości swojej pracy.

http://www.kuratorium.gda.pl/index.php?c=72&d=1487

Standard XI: Szkoła dysponuje właściwą bazą i wyposażeniem.

http://www.kuratorium.gda.pl/index.php?c=72&d=1486

Standard V: Opieka i profilaktyka wspomaga ucznia w jego rozwoju.

http://www.kuratorium.gda.pl/index.php?c=72&d=1477

Standard IX: Organizacja i zarządzanie szkołą sprzyjają efektywnej pracy.

http://www.kuratorium.gda.pl/index.php?c=72&d=1484

Standard I: Szkoła uzyskuje wysokie efekty kształcenia

http://www.kuratorium.gda.pl/index.php?c=72&d=1473

Standard VI: Atmosfera szkoły prowadzi do dobrych relacji w środowisku szkolnym.

http://www.kuratorium.gda.pl/index.php?c=72&d=1479