Spis treści

UZASADNIENIE WYBORU

W drugim roku swojego funkcjonowania, bezimienne jak dotąd Gimnazjum nr 2, zaczęło się zastanawiać nad wyborem patrona. Prężnie działające w mieście środowisko ARMII KRAJOWEJ zwróciło się do naszej szkolnej społeczności z propozycją, aby zechciała przyjąć za patrona właśnie ARMIĘ KRAJOWĄ.Czym kierowaliśmy się przy wyborze? Dlaczego rozpoczęliśmy pracę nad nadaniem tego imienia „młodej szkole”, której początki wywodzą się z chlubnej tradycji Szkoły Podstawowej nr 9?

Urzekły nas: barwność, tragizm poczynań i losów ludzi, którzy działali w ramach tej organizacji. Stanowią oni bowiem żywą i jakże ciekawą historię pisaną nie piórem, lecz własnym życiem. Mimo młodego wieku, ludzkich słabości, z głowami przepełnionymi marzeniami – podjęli wielkie wyzwanie, często okupione utratą życia.

W dzisiejszych czasach – kiedy często liczy się mieć, a nie być – potrzeba młodemu pokoleniu wzorców do kształtowania uczuć patriotycznych i odpowiednich postaw.

„Służymy poczciwej sprawie
a jak kto może,
niech ku pożytku dobra
wspólnego pomoże.”