Gimnazjalista – to młody człowiek, mający wiele zainteresowań i pasji, poszukujący swej drogi życiowej, autorytetów, korzystający z rad rodziców czy pedagogów. Naszym wyzwaniem jest: wskazać ścieżkę, po której może iść młody człowiek, inspirować, zachęcać do podejmowania działań, przygotować do życia w dynamicznie rozwijającym się świecie.

KLASA z rozszerzoną liczbą godzin biologii, chemii, fizyki

Rok szkolny 2014/2015

Rok szkolny 2015/2016

Rok szkolny 2016/2017 

KLASA z rozszerzoną liczbą godzin historii i języka polskiego

Rok szkolny 2016/2017

Wprowadzenie podstaw programowania w  gimnazjum w oparciu o Projekt Podstawy Programowej przedstawiony przez Radę ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Rok szkolny 2016/2017

Sprawozdanie z innowacji „Wprowadzenie podstaw programowania w gimnazjum w oparciu o Projekt Podstawy Programowej przedstawiony przez Radę ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej.”