[wstecz]

WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE

 

L.p. Wyszczególnienie konkursu Imię i nazwisko
prowadzącego nauczyciela
Imię i nazwisko ucznia Miejsce
1 język polski Grażyna Marek-Borowska
Grażyna Marek-Borowska
Alina Tyszkowska
Małgorzata Górnikiewicz
Małgorzata Górnikiewicz/
Grażyna Marek-Borowska
Paula Oklińska
Julia Mioduszewska
Kinga Łompieś
Barbara Wasiniak

Dominika Borowska
finalista
finalista
finalista
finalista

finalista
2 fizyka Marianna Kwiatkowska
Marianna Kwiatkowska/
Małgorzata Radzikowska
Agnieszka Michlewicz

Julian Uchacz
laureat

laureat
3 chemia Jolanta Żmuda
Jolanta Żmuda
Jolanta Żmuda
Jolanta Żmuda
Jolanta Żmuda /Małgorzata Wojtyłka
Izabella Fifielska
Izabella Fifielska
Julian Uchacz
Sandra Terpiłowska
Kinga Łompieś
Antonina Wierzba
Monika Sosna

Piotr Dropek
Paweł Łożuk
laureat
laureat
finalista
finalista
finalista

finalista
finalista
4 biologia Agnieszka Białecka Kinga Łompieś
Antonina Wierzba
Agnieszka Michlewicz
Sandra Terpiłowska
Paula Oklińska
Oliwia Pruchińska
Magdalena Przyklęk
Sara Korpalska
Dominika Borowska
laureat
laureat
laureat
finalista
finalista
finalista
finalista
finalista
finalista
5 historia Beata Kamińska Mikołaj Grabowski
Marta Tandecka
laureat
laureat
7 informatyka Wiesława Podgórska Monika Sosna laureat
8 język angielski Magdalena Chojnacka-Żuk Magdalena Przyklęk finalista

 

 OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE - etap międzynarodowy, ogólnopolski, wojewódzki

L.p. Wyszczególnienie konkursu Imię i nazwisko
prowadzącego nauczyciela
Miejsce, Imię i nazwisko ucznia
1 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
"Darujmy światu pokój"

Joanna Staszak
Joanna Staszak
Anita Lasota

I miejsce - Maria Redmerska
wyróżnienie - Klaudia Dobosz
wyróżnienie - Nikola Rogala

2 Międzynarodowy Konkurs Literacki "Taką Cię kocham, Moja Polsko" Bożena Lemańska II miejsce - Natalia Gąsior
wyróżnienie - Adrianna Szczotka
wyróżnienie - Dominika Czech
wyróżnienie - Konstancja Wacławik
wyróżnienie - Kinga Smoczyńska
wyróżnienie - Kornelia Jasińska
wyróżnienie - Adrianna Sejka
wyróżnienie - Wiktoria Kobus
wyróżnienie - Oliwia Wnuk
wyróżnienie - Roksana Krzemińska
wyróżnienie - Agnieszka Klimek
wyróżnienie - Maja Grys
wyróżnienie - Szymon Kukliński
 XXXII Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej Bożena Lemańska
Małgorzata Górnikiewicz  
wyróżnienie - Paweł Malinowski
wyróżnienie - Dominika Borowska
Ogólnopolski Festiwal Twórczości Patriotycznej
Renata Radomska

Grażyna Marek-Borowska
Bożena Lemańska
Anna Ptak-Gnutek
Anna Chmielewska

Anna Chmielewska
Bożena Lemańska
Anita Lasota
Joanna Staszak
Anita Lasota


Alina Tyszkowska

Eligiusz Gełdon
 
II miejsce w kat. szkół gimnazjal.
I miejsce (prez. multim. u-w)
- Filip Sitarz
III miejsce (prez. multim. dla n-li)
II miejsce (pios.ludowa) - Andżelika Witusińska
II miejsce (kon. fotograficzny) - Adrianna Szczotka
wyróżnienie - Błażej Płoszaj
wyróżnienie - Maja Ostrowska
III miejsce (kon. plastyczny) - Klaudia Prusik
wyróżnienie - Kamil Baranowski
wyróżnienie - Klaudia Polakiewicz
wyróżnienie (kon. recytatorski) -Antonina Wierzba
wyróżnienie (pios. patriotyczna) - Jakub Jaranowski
 5 XIX Ogólnopolski Przegląd Dziecięcej   i Młodzieżowej Twórczości Literackiej "Lipa 2015"   Małgorzata Górnikiewicz  laureatka - Tamara Jurkiewicz
 6 Ogólnopolski Konkurs Literacki im.
M. Konopnickiej na wiersz i prozę dla młodzieży
 Bożena Lemańska  wyróżnienie - Adrianna Szczotka
7  Ogólnopolski Konkurs Literacki "Piórem malowane 2016"  

Grażyna Marek-Borowska
Bożena Lemańska
Bożena Lemańska

wyróżnienie - Julia Jastrząb
wyróżnienie - Adrianna Szczotka
wyróżnienie - Dominika Czech  
II Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Bez granic”  Aleksandra Brejnakowska   II miejsce - Julia Rybicka
 Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Miłość niejedno ma imię” Bożena Lemańska  laureat - Natalia Gąsior
wyróżnienie - Paweł Malinowski
wyróżnienie - Filip Kryszkiewicz  
10   XXVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bory Tucholskie w oczach dziecka” Anita Lasota
Joanna Staszak
Anita Lasota
Anita Lasota  
nagroda - Krzysztof Kamieniew
wyróżnienie - Julia Ślusarska
wyróżnienie - Kinga Smoczyńska
wyróżnienie - Agata Zboińska  
11  XIII Ogólnopolska Wiosna Młodych Talentów - PREZENTACJE 2016  Anita Lasota
Anita Lasota
Anita Lasota
Joanna Staszak  
 wyróżnienie - Agata Zboińska
wyróżnienie - Weronika Lisewicz
wyróżnienie - Maciej Duszyński
wyróżnienie - Dominika Karauda
12  V Ogólnopolski Konkurs Historyczny "Żołnierze Wyklęci. Bohaterowie Niezłomni"  Beata Kamińska
Dorota Huk-Szymańska  
wyróżnienie - Magdalena Bródka
wyróżnienie - Filip Sitarz  
 13 VIII Wojewódzki Konkurs "Myśliwy, las i jego zwierzyna" 
Anita Lasota

Grażyna Marek-Borowska
Bożena Lemańska
Anna Ptak-Gnutek
Aleksandra Brejnakowska

Elżbieta Zając
Małgorzata Wojtyłka
Agnieszka Białecka  
kategoria - praca plastyczna
II miejsce - Filip Sitarz
kategoria - poezja
I miejsce - Krzysztof Kamieniew
I miejsce - Adrianna Szczotka
II miejsce - Julianna Kubiak
III miejsce - Marika Karwowska
II miejsce zespołowo
Paulina Wojtyła
Hubert Poproch
Tomasz Wichowski
 14  XI Wojewódzki Konkurs Poetycki "W pałacu słów" Aleksandra Brejnakowska  I miejsce - Julia Rybicka
15  Wojewódzki konkurs wiedzy o AIDS i wiedzy na temat uzależnień.  Agnieszka Białecka  Oliwia Pruchińska  
 16 XV Wojewódzki Konkurs Twórczości Regionalnej Dzieci i Młodzieży „MÓJ REGION”  Anita Lasota I miejsce - Agnieszka Kwiecińska
II miejsce - Julianna Kubiak
III miejsce - Aneta Śliwińska
wyróżnienie - Krzysztof Kamieniew
wyróżnienie - Oliwia Rędzińska
wyróżnienie - Anna Nowicka  
17  I Wojewódzki Konkurs Plastyczny „My wobec cyberprzemocy i uzależnień” Anita Lasota  I miejsce - Krzysztof Kamieniew
wyróżnienie - Wiktoria Małkiewicz  
18  Wojewódzki Konkurs Antyczny  Beata Kamińska  II miejsce - Julia Ślusarska, Magdalena Przyklęk 
19  II Wojewódzki Otwarty Amatorski Turniej teatralny „Kurtyna”  Bożena Lemańska
Alina Tyszkowska
Renata Bielawska-Kapica
 III miejsce - zespołowo
 20 Wojewódzki Konkurs Literacko-Artystyczny „Żołnierze Armii Krajowej – heroizm, tragizm poczynań i ich losów. Historia pisana nie piórem, ale własnym życiem”  
Bożena Lemańska
Bożena Lemańska
Anna Ptak-Gnutek
Alina Tyszkowska
Aleksandra Brejnakowska
Bożena Lemańska
Bożena Lemańska

Elżbieta Kaniecka
Bożena Lemańska
Bożena Lemańska
Aleksandra Brejnakowska

Wiesława Podgórska
Wiesława Podgórska
Renata Radomska
Renata Radomska

Wiesława Podgórska
Wiesława Podgórska
Wiesława Podgórska
Elżbieta Kaniecka
KATEGORIA POEZJA
I miejsce - Kornelia Jasińska
II miejsce - Adrianna Sejka
III miejsce - Agata Mioduszewska
III miejsce - Klaudia Konopska
wyróżnienie - Kamil Baranowski
wyróżnienie - Paweł Malinowski
wyróżnienie - Oliwia Strzelczyk
KATEGORIA PROZA
I miejsce - Matylda Springer
II miejsce - Natalia Gąsior
III miejsce - Sandra Tuszyńska
wyróżnienie - Daria Terlecka
KATEGORIA PREZENTACJE
III miejsce – Zuzanna Śmiejkowska
wyróżnienie - Dominik Bania
wyróżnienie - Tomasz Steingräber
wyróżnienie -Mateusz Mazeran
KATEGORIA – FILM
II miejsce – Amelia Pikul
III miejsce – Dominik Faryna
wyróżnienie - Natalia Gąsior
wyróżnienie - Wiktoria Chrząstowska
21 Diecezjalny Konkurs Wiedzy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum  Ewa Zarębska   finalistka - Marta Greglewska
 22 Wojewódzko-Metropolitalny Konkurs Biblijny im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda   Ewa Zarębska finalistka - Małgorzata Duzinkiewicz finalistka - Ida Biryło
finalistka - Wiktoria Manowska finalistka - Weronika Ćwiklińska  
23  Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur 2016”  
Wioletta Legiewicz
Wioletta Legiewicz
Bożena Korocińska
Bożena Korocińska
Marzena Klobuszeńska
Barbara Szuwarowska
Barbara Szuwarowska
Marzena Gostkiewicz
Marzena Gostkiewicz
Marzena Gostkiewicz
wyróżnienia:
Zuzanna Jaremko
Bernard Cesarz
Aleksander Sarzyniak
Marek Serocki
Urszula Mularczyk
Marceli Kapica
Julian Pawłowski
Dawid Dolecki
Michał Świetlicki
Bartosz Jędrzejewski  
24  Międzynarodowy Konkurs Programistyczny - etap wojewódzki Wiesława Podgórska  13. miejsce - Julian Uchacz
15. miejsce - Aleksandra Urbaniak
19. miejsce - Julia Siemaszko
26. miejsce - Anna Nowicka
25  „Świat brył” 
Wioletta Legiewicz
Wioletta Legiewicz
Bożena Korocińska
III miejsce drużynowo
Agnieszka Michlewicz (I m-ce indyw.)
Kinga Łompieś (III m-e indyw.)
Julian Uchacz  
 26  „Pitagoras”  
Marzena Gostkiewicz
Marzena Gostkiewicz
Bożena Korocińska

Wioletta Legiewicz
Wioletta Legiewicz
Bożena Korocińska
I miejsce drużynowo 
Michał Świetlicki (II m-ce indyw.)
Dawid Dolecki
Adam Jędrzejewski
IV miejsce drużynowo
Zofia Telefus (I m-ce indyw.)
Zuzanna Jaremnko (II m-ce indyw.)
Agata Mioduszewska
27   „Młodzież zapobiega pożarom”  Marek Żemojtel VI miejsce- Aleksandra Urbaniak
IX miejsce -Natalia Wereda  
28  powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Marek Żemojtel  II miejsce drużynowo
Tobiasz Ładuch
Mateusz Zawalich
Bartosz Karaś  

OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE na etapie powiatowym, miejskim 

L.p. Wyszczególnienie konkursu Imię i nazwisko
prowadzącego nauczyciela
Miejsce, Imię i nazwisko ucznia
1 Powiatowy Konkurs Plastyczny „Anioły są wśród nas" Anita Lasota I miejsce - Daria Kowalska
I miejsce - Krzysztof Kamieniew
II miejsce - Klaudia Prusik
III miejsce - Agnieszka Kwiecińska
III miejsce - Anna Nowicka
2 Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zdrowiu Agnieszka Białecka III miejsce- Sandra Terpiłowska
 „W świecie Pitagorasa”  
Marzena Klobuszeńska
Ewa Wiśniewska
II miejsce drużynowo
Piotr Walenczewski
Patryk Drzewiński  
 „Liczby na co dzień”  
Bożena Korocińska
Bożena Korocińska
Barbara Szuwarowska
II miejsce drużynowo
Martyna Sipa (V m-ce indyw.)
Julia Zbyszyńska (VI m-ce indyw.)
Zuzanna Karaś  
 Powiatowy Konkurs Walentynkowy  Bożena Lemańska  III miejsce - Filip Kryszkiewicz
wyróżnienie - Agata Zboińska
X Powiatowy Konkurs Recytatorski „Proza i poezja światowa”   Alina Tyszkowska
Anna Ptak-Gnutek
Grażyna Marek-Borowska
Bożena Lemańska
Anna Ptak-Gnutek
Bożena Lemańska
Aleksandra Brejnakowska
I miejsce - Dominika Andrzejewska
II miejsce - Filip Sitarz
II miejsce - Michał Bakierski
III miejsce - Agata Zboińska
III miejsce - Andżelika Witusińska
wyróżnienie - Wiktoria Kobus
wyróżnienie - Marta Greglewska  
 7 I Powiatowy Konkurs Mitologiczny o Puchar Dionizosa   Beata Kamińska wyróżnienie - Magdalena Bródka, Miłosz Berent
IV Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego "Listening Challenge - słuchanie to wyzwanie"  Olena Szymańska  II miejsce - Julia Mioduszewska
wyróżnienie - Miłosz Berent  
 III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych Karolina Sobańska  I miejsce - Maciej Duszyński
III miejsce - Julian Uchacz  
 10 gminny etap konkursu historycznego „POLSKIE ZAMKI GOTYCKIE”  Anna Chmielewska  I miejsce - Martyna Rogacka 
 11 V Powiatowy Konkurs Piosenek o Tematyce Miłosnej w Języku Obcym   
Hanna Taczkowska

Anna Pawłowska
Anna Pawłowska

Magdalena Chojnacka
Olena Szymańska
język francuski
II miejsce - Andżelika Witusińska
język niemiecki
II miejsce - Klaudia Knabe
II miejsce - Jakub Jaranowski
język angielski
I miejsce - Zuzanna Lewandowska
I miejsce - Marek Serocki
 12 Powiatowy Konkurs Recytatorski w Językach Obcych 
Magdalena Chojnacka
Olena Szymańska
Magdalena Chojnacka

Anna Pawłowska  
język angielski
I miejsce - Karmela Lachowicz
III miejsce - Marta Greglewska
wyróżnienie - Agata Zboińska
język niemiecki
III miejsce - Maja Ostrowska
13  VI Turniej Zdarzeń Artystycznych „SZKOŁA Z TALENTEM”
Alina Tyszkowska
Anna Ptak-Gnutek
Grażyna Marek-Borowska
Bożena Lemańska
Anna Ptak-Gnutek
Bożena Lemańska
Aleksandra Brejnakowska

Bożena Lemańska
 
Eligiusz Gełdon

Grażyna Marek-Borowska
Anna Ptak-Gnutek
Alina Tyszkowska

Joanna Staszak

Bożena Lemańska
Bożena Lemańska
KONKURS RECYTATORSKI
I miejsce - Dominika Andrzejewska
II miejsce - Filip Sitarz
II miejsce - Michał Bakierski
III miejsce - Agata Zboińska
III miejsce - Andżelika Witusińskav wyróżnienie - Wiktoria Kobus
wyróżnienie - Marta Greglewska
KONKURS FILMOWY
I miejsce - Amelia Pikul, Julia Pudlik, Adrianna Szymańska
III miejsce - Karolina Marcinkowska, Nikola Bogacka, Martyna Dobosz, Karolina Bania
KONKURS WOKALNY
II miejsce - Adrianna Sejka
KONKURS LITERACKI
I miejsce - Paula Oklińska
II miejsce - Julianna Kubiak
III miejsce - Dominika Andrzejewska
KONKURS PLASTYCZNY
II miejsce - Magdalena Maślach
KONKURS FOTOGRAFICZNY
II miejsce - Agata Zboińska
wyróżnienie - Julia Wikierska