[wstecz]

WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE

 

L.p. Wyszczególnienie konkursu Imię i nazwisko
prowadzącego nauczyciela
Imię i nazwisko ucznia Miejsce
1 język polski Aleksandra Brejnakowska
Aleksandra Brejnakowska
Bożena Lemańska
Bożena Lemańska
Bożena Lemańska
Grażyna Marek-Borowska
Grażyna Marek-Borowska
Grażyna Marek-Borowska
Alina Tyszkowska
Redmerska Maria
Duzinkiewicz Małgorzata
Klimek Agnieszka
Kukliński Szymon
Grys Maja
Oklińska Paula
Mioduszewska Julia
Muzyka Kaja
Łompieś Kinga
finalista
finalista
finalista
finalista
finalista
finalista
finalista
finalista
finalista
2 matematyka Barbara Szuwarowska
Marzena Gostkiewcz
Wioletta Legiewicz
Wolanowska Joanna
Białkowski Krzysztof
Redmerska Maria
laureat
finalista
finalista
3 fizyka Elżbieta Dombek
Elżbieta Dombek
Elżbieta Dombek
Kukliński Szymon
Wojtacki Krzysztof
Wolanowska Joanna
finalista
finalista
finalista
4 chemia Jolanta Żmuda
Jolanta Żmuda
Jolanta Żmuda
Jolanta Żmuda
Jolanta Żmuda
Izabella Fifielska
Klimek Agnieszka
Wolanowska Joanna
Duzinkiewicz Małgorzata
Kukliński Szymon
Terpiłowska Sandra
Białkowski Krzysztof
finalista
finalista
finalista
finalista
finalista
finalista
5 biologia Agnieszka Białecka Julina Uchacz
Szymon Kukliński
Klimek Agnieszka
Łompieś Kinga
Wnuk Oliwia
Wierzba Antonina
Michlewicz Agnieszka
Wojtacki Krzysztof
Terpiłowska Sandra
laureat
laureat
finalista
finalista
finalista
finalista
finalista
finalista
finalista
6 historia Beata Kamińska Białkowski Krzysztof finalista
7 informatyka Wiesława Podgórska Wojciech Kosedowski finalista
8 język angielski Maja Pukarowska Redmerska Maria finalista

OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE - etap międzynarodowy, ogólnopolski, wojewódzki

 

L.p. Wyszczególnienie konkursu Imię i nazwisko
prowadzącego nauczyciela
Imię i nazwisko ucznia oraz miejsce
1 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
"Darujmy światu pokój"
Anita Lasota I miejsce - Klaudia Prusik
2 Międzynarodowy Konkurs Literackiej
Twórczości
Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej
im. Wandy Chotomskiej
Bożena Lemańska
Bożena Lemańska
Grażyna Marek-Borowska
laureat - Natalia Gąsior
wyróżnienie - Oliwia Wnuk
wyróżnienie - Paula Oklińska
3 Ogólnopolski Festiwal Twórczości Patriotycznej Bożena Lemańska
Grażyna Marek-Borowska
Alina Tyszkowska
Anna Chmielewska
II miejsce - Roksana Krzemińska
II miejsce - Zuzanna Lewandowska
wyróżnienie - Nikola Hermanowicz
4 Ogólnopolski Konkurs Twórczego
Używania Umysłu WYSPA ZAGADEK
Grażyna Marek-Borowska laureatka - Paula Oklińska
finalistka - Dominika Borowska
5 XXV Ogólnopolski Konkurs im. Jana Parandowskiego
na opowiadanie olimpijskie
Małgorzata Górnikiewicz laureatka - Dominika Borowska
6 III Ogólnopolska Wiosna Młodych Talentów
- PREZENTACJE 2015

Anita Lasota
Anita Lasota
Anita Lasota
Joanna Staszak
Joanna Staszak
Tytuł: TALENT 2015 - zespołowo
Karolina Wojtacka
Dominika Łęgowska
Aleksandra Sosnowska
Maria Redmerska
Kacper Lasota
7 I Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny
„Spod znaku Orła wszyscy jesteśmy”
Bożena Lemańska

Anita Lasota
Anita Lasota
kategoria literacka
II miejsce - Agnieszka Klimek
kategoria plastyczna
wyróżnienie - Karolina Jaworska
wyróżnienie - Krzysztof Kamieniew
8 Ogólnopolskie Biennale Plastyczne
"Człowiekiem jestem; nic co ludzkie nie jest mi obce"
Anita Lasota nagroda - Krzysztof Kamieniew
wyróżnienie - Klaudia Prusik
9 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
"Zabierz mnie tam wyobraźnią - niesamowite zwierzaki”
Anita Lasota II miejsce - Kornelia Bogusławska
wyróżnienie - Dominika Bania
10 XXV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„Bory Tucholskie w oczach dziecka”
Anita Lasota
Joanna Staszak
wyróżnienie - Karolina Jaworska
wyróżnienie - Kamil Baranowski
11 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„Ziemia jest jedna”
Anita Lasota wyróżnienie - Karolina Jaworska
12 Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Literacki
„Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”
Anna Chmielewska III miejsce - Wojciech Hyla
13 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Zamkach Gotyckich Beata Kamińska III miejsce - Krzysztof Białkowski
14 III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„Moje Anioły”
Anita Lasota
Joanna Staszak
wyróżnienie - Klaudia Prusik
wyróżnienie - Magdalena Przyklęk
15 Konkurs Wiedzy o Zdrowym Stylu Życia
„TRZYMAJ FORMĘ!”
etap międzywojewódzki
Agnieszka Białecka laureat (I miejsce) - Kukliński Szymon
laureat ka-Łompieś Kinga
laureatka-Terpiłowska Sandra
laureatka -Ślusarska Julia
laureatka -Krupińska Katarzyna
16 Regionalny Konkurs Plastyczny
"W krainie mojej wyobraźni. Śniło mi się, że..."
Anita Lasota
Joanna Staszak
I miejsce - Julia Siemaszko
wyróżnienie - Weronika Brzózy
17 Regionalny Konkurs Wiedzy Historycznej
"Powiśle i Kwidzyn
w 20-leciu międzywojennym"
Anna Chmielewska V miejsce - Martyna Rogacka
18 Dekanalny Konkurs Wiedzy Diecezji Elbląskiej Ewa Zarębska finalista - Dominika Bania
finalista - Marta Greglewska
19 VII Wojewódzki Konkurs
"Myśliwy, las i jego zwierzyna"
Anita Lasota
Grażyna Marek-Borowska
Bożena Lemańska
Grażyna Marek-Borowska
Grażyna Marek-Borowska
Agnieszka Białecka
Małgorzata Wojtyłka
Elżbieta Zając
kategoria - praca plastyczna
II miejsce - Klaudia Prusik
kategoria - poezja
I miejsce - Paula Oklińska
II miejsce - Adrianna Szczotka
II miejsce - Paulina Ochenkowska
III miejsce - Michał Bakierski
II miejsce drużynowo
20 Wojewódzki Festiwal Kolęd i Pastorałek
„Nasze Boże Narodzenie”
Eligiusz Gełdon wyróżnienie - Weronika Szyszko
wyróżnienie - Klaudia Knabe
21 Wojewódzki Konkurs Wiedzy o AIDS
i na temat uzależnień
Agnieszka Białecka Oliwia Pruchińska II c – V miejsce
Szymon Kukliński III d – VII miejsce
22 I Otwarty Amatorski Turniej Teatralny
„Kurtyna”
Alina Tyszkowska
Renata Bielawska-Kapica
Jolanta Lewandowska
I miejsce - zespołowo
III miejsce – zespołowo
23 Wojewódzko-Metropolitalny Konkurs Biblijny
im. Sługi Bożego
Kardynała Augusta Hlonda
Ewa Zarębska laureat - Alicja Salamon
finalista - Julia Balsam
finalista - Aleksandra Ćwik
finalista - Maciej Duszyński
finalista - Paweł Łożuk
24 XIV Wojewódzki Konkurs Twórczości Regionalnej
Dzieci i Młodzieży „MÓJ REGION”
Anita Lasota III miejsce - Sandra Rublewska
wyróżnienie - Weronika Lisewicz
wyróżnienie-Krzysztof Kamieniew
wyróżnienie - Nikola Schneider
wyróżnienie - Dominika Karauda
25 Wojewódzki Konkurs Antyczny Beata Kamińska IV miejsce - zespołowo
Julia Ślusarska, Magdalena Przyklęk
26 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny
„Kangur 2015”
Wioletta Legiewicz
Wioletta Legiewicz
Wioletta Legiewicz
Marzena  Klobuszeńska
Marzena Gostkiewicz
Marzena Gostkiewicz
Marzena Gostkiewicz
wyróżnienie - Jakub Redmerski
wyróżnienie - Kinga Łompieś
wyróżnienie-Agnieszka Michlewicz
z wyróżnienie - Kacper Miklewicz
wyróżnienie - Dawid Dolecki
wyróżnienie - Michał Świetlicki
wyróżnienie-Bartosz Jędrzejewski
27 etap regionalny V Ogólnopolskiego
Konkursu Informatycznego „TIK-TAK?”
Wiesława Podgórska
Renata Radomska
25 pozycja - Krzysztof Białkowski
37 pozycja – Daria Zalewska
na 200 uczniów z całej Polski
28 Międzynarodowy konkurs programowania
w języku Baltie 3
Wiesława Podgórska 23 miejsce w województwie
(83 w państwie) - Aleksandra Urbaniak
44 miejsce w województwie
(152 w państwie) – Monika Sosna

OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE na etapie powiatowym, miejskim

 

L.p. Wyszczególnienie konkursu Imię i nazwisko
prowadzącego nauczyciela
Imię i nazwisko ucznia oraz miejsce
1 Powiatowy Konkurs Plastyczny
„Pomagamy i uczymy pomagać"
Joanna Staszak I miejsce - Nikola Kupś
II miejsce - Adrianna Szczotka
III miejsce - Kamila Namiak
2 Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zdrowiu Agnieszka Białecka Szymon Kukliński – II miejsce
Kinga Łompieś – wyróżnienie
3 Powiatowy Konkurs Chemiczny
„POTYCZKI CHEMICZNE”

Jolanta Żmuda
Izabella Fifielska
Drużynowo II miejsce zdobyli:
Agnieszka Klimek
Krzysztof Białkowski
4 Powiatowy Konkurs Literacko-Poetycki
"Na skrzydłach wyobraźni"
Bożena Lemańska
Bożena Lemańska
Anna Templin
Bożena Lemańska
Anna Templin
Grażyna Marek-Borowska
Bożena Lemańska
II miejsce - Oliwia Wnuk
III miejsce - Antonina Wierzba
III miejsce - Filip Sitarz
wyróżnienie - Dominika Andrzejewska
wyróżnienie - Dominika Czerwińska
wyróżnienie - Pawł Łożuk
5 V Powiatowy Konkurs Recytatorski
w Językach Obcych

Anna Pawłowska
Anna Pawłowska
Anna Pawłowska

Danuta Telefus
Anna Templin

Olena Szymańska

język niemiecki
I miejsce - Małgorzata Duzinkiewicz
I miejsce - Oliwia Wnuk
III miejsce - Agata Zboińska
język rosyjski
I miejsce - Paweł Ponczek
wyróżnienie - Michał Studziński
język francuski
I miejsce - Martyna Kędziora
6 III Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego
„Listening Challenge - Słuchanie to wyzwanie”
Olena Szymańska II miejsce - Krzysztof Madej
wyróżnienie - Julia Mioduszewska
7 III Powiatowy Konkurs
o Krajach Niemieckojęzycznych
Anna Pawłowska II miejsce - Julian Uchacz
8 Powiatowy Konkurs na
Najpiękniejszy Wiersz Walentynkowy
Bożena Lemańska
Aleksandra Brejnakowska
Nagroda Specjalna - Agata Zboińska
I miejsce - Witold Lipiec
9 XII Powiatowy Konkurs Twórczości
Plastycznej Dzieci i Młodzieży
„W Unii Europejskiej”
Anita Lasota I miejsce - Krzysztof Kamieniew
II miejsce - Paulina Kłos
III miejsce - Karolina Jaworska
wyróżnienie - Marta Greglewska
10 Powiatowy Konkurs Plastyczno-Literacki
"Nie samą nauką żyje szkoła,
czyli pędzlem i piórem zatrzymane chwile"
Bożena Lemańska III miejsce - Magdalena Szymańska
11 IV Powiatowy Konkurs Języków Obcych
"Wieża Babel"
Danuta Telefus
Justyna Szatkowska
IV miejsce - Maria Redmerska
12 „W świecie Pitagorasa” Wioletta Legiewicz
Barbara Szuwarowska
II miejsce drużynowo –
Jakub Redmerski
Joanna Wolanowska
13 „Liczby na co dzień” Wioletta Legiewicz I miejsce - Zofia Telefus
III miejsce - Zuzanna Jaremko
14 „Świat brył” Wioletta Legiewicz
Barbara Szuwarowska
Ewa Wiśniewska
I miejsce indywidualnie i III m drużynowo
- Maria Redmerska
III m drużynowo - Małgorzata Duzinkiewicz
III m drużynowo - Aleksandra Kardasz
15 „Młodzież zapobiega pożarom” Marek Żemojtel V miejsce – Natalia Dąbek
16 „Pitagoras” Wioletta Legiewicz
Ewa Wiśniewska
Bożena Korocińska
Wioletta Legiewicz
Wioletta Legiewicz
Bożena Korocińska
I m indywidualnie i I m drużynowo
- Agnieszka Michlewicz
I m indywidualnie i IV m drużynowo
- Patryk Drzewiński
III m indywidualnie i IV m drużynowo - Julian Uchacz
I miejsce drużynowo - Oskar Kozłowski
IV miejsce drużynowo –
Kinga Łompieś
Aleksandra Urbaniak
17 powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Marek Żemojtel IV miejsce drużynowo -
Tobiasz Ładuch
Dawid Szudziński
Bartosz Karaś
18 Miejski Konkurs Ortograficzny „Chwyć byka za rogi" Małgorzata Górnikiewicz IV miejsce - Dominika Borowska
19 I Kwidzyński Rajd Wyklętych Anna Chmielewska III miejsce - zespołowo
20 Miejski Konkurs "Historia z klasą" Dorota Huk-Szymańska II miejsce - klasa IIe
21 Miejski Konkurs Wiedzy o Zamkach Gotyckich Anna Chmielewska IV miejsce - Martyna Rogacka
22 V Turniej Zdarzeń Artystycznych
"SZKOŁA Z TALENTEM"
Bożena Lemańska
Bożena Lemańska
Bożena Lemańska
Bożena Lemańska
Bożena Lemańska
Alina Tyszkowska
Anna Ptak-Gnutek
Elżbieta Kaniecka
Aleksandra Brejnakowska
Alina Tyszkowska
Eligiusz Gełdon
Eligiusz Gełdon
Joanna Staszak
Bożena Lemańska
Bożena Lemańska
Bożena Lemańska
Bożena Lemańska
Aleksandra Brejnakowska
Elżbieta Kaniecka
konkurs literacki
I miejsce (poezja) - Roksana Krzemińska
I miejsce (proza) - Maja Grys
III miejsce (proza) - Agata Zboińska
wyróżnienie (proza) - Agnieszka Klimek
konkurs recytatorski
II miejsce - Oliwia Wnuk
III miejsce - Antonina Wierzba
III miejsce - Filip Sitarz
wyróżnienie - Paweł Łożuk
wyróżnienie - Dominika Czerwińska
wyróżnienie - Dominika Andrzejewska
konkurs wokalny
I miejsce - Jakub Jaranowski
II miejsce - Klaudia Knabe
konkurs plastyczny
II miejsce - Kamil Baranowski
konkurs fotograficzny
II miejsce - Nicol Sokołowska
wyróżnienie - Błażej Płoszaj
konkurs filmowy
II miejsce - zespołowo
III miejsce - zespołwo
III miejsce - zespołowo
wyróżnienie - zespołowo